blog-grid

„Takto pred sviatkami je to príjemné vec, “ povedal pri preberaní kľúčov od automobilu Ope...

blog-grid

25.10.2014 podľahla naša hosťujúca sedemnástka domácemu Trenčínu. Zápas sme síce začali a...