H. Tubonemi nevie čo ho zavialo do Prešova, no jedno vie: „Je tu super“

Zdieľať