Definitíva o rekonštrukcii štadióna do konca mája

Dnes sa na prešovskom futbalovom štadióne uskutočnilo trojstranné rokovanie medzi primátorkou mesta Prešov Andreou Turčanovou, prezidentom Slovenského futbalového zväzu Jánom Kováčikom a prezidentom a predsedom predstavenstva 1. FC Tatran Prešov Miroslavom Remetom.  

Jeho témou bola rekonštrukcia štadióna 1. FC Tatran Prešov. „Najväčšie plus rokovania bolo to, že sa uskutočnilo. Teší ma, že prostredníctvom pani primátorky sa mesto angažovalo priamo do diskusie a má záujem na vyčerpaní dotácie SFZ na rekonštrukciu štadióna v zmysle stanovených podmienok,“ povedal po stretnutí prezident 1. FC Tatran Miroslav Remeta, ktorého slová potvrdil aj prezident SFZ Ján Kováčik. „Dospeli sme k zásadnej veci. A to, že je záujem, aby sa štadión rekonštruoval. Tie predstavy síce nie sú úplne totožné, ale myslím si, že po dnešnom stretnutí dospejeme ku kompromisu, ktorý bude pre obe strany prijateľný a hlavne vytvorí kultúrny stánok pre ľudí z Prešova a okolia.“

Mesto je podľa slov primátorky rekonštrukcii naklonené, no potrebuje vidieť jasnú predstavu o spôsobe rekonštrukcie medzi zväzom a klubom. „Záver nie je úplne optimistický, lebo sme ešte žiadne riešenie nenašli. Optimistické ale je, že nám stojí za to, aby sme to riešenie hľadali a aby sme ešte v priebehu mája vedeli predložiť zastupiteľstvu konkrétny projekt s konkrétnym financovaním,“ informovala prvá žena mesta. Rozhodnutie o podpore rekonštrukcie musí padnúť do 31. mája. Veľa času teda neostáva.  „Budeme potrebovať z mesta zásadné rozhodnutie a súhlas o tom, že má záujem deklarovať sumu, ktorú musí mesto a klub poskytnúť ako spolufinancovanie a termín začiatku rekonštrukcie,“ uviedol J. Kováčik.

SFZ na projekt z prostriedkov vlády vyčlenil 2,4 milióna eur. Spoluúčasť mesta by mala byť vo výške 1,6 milióna eur.  Tie by mala radnica získať z úverových zdrojov. „Všetko sa dá stihnúť. Ak bude dohoda medzi zväzom a klubom, mesto nebude to, ktoré tomu bude brániť,“ vyjadrila sa A. Turčanová. „Medzi Tatranom a SFZ je krátky čas na to, aby sme si vzájomne odsúhlasili možnosti technického riešenia v rozsahu ako si to predstavujú. Určitý čas potrebuje aj mesto na prípravu a schválenie celého zámeru. Termíny sú husté, my ale budeme súčinní a verím tomu, že sa zvládnu. Som presvedčený o tom, že každý urobí všetko preto, aby to rozhodnutie vzniklo,“ vyjadril nádej M. Remeta.     

Dôležité bude, akým spôsobom sa dohodnú technické podmienky medzi SFZ a 1. FC Tatran Prešov. „Tie spočívajú v tom, že SFZ má nejaký model štadiónov, ktoré budeme musieť implementovať do rozmerov súčasného štadióna. Vzhľadom k tomu, že ide o pôvodný štadión, budeme sa musieť dohodnúť na tom, v akom rozsahu sa musí zbúrať, aké náklady to prinesie a ktorá časť bude využitá z dodávok typových a ktorá sa musí dostavať tu na mieste. Ja verím, že sa na rozsahu zhodneme. Aj pán prezident Kováčik je naklonený kompromisom tak, aby sa model síce čo najviac podobal predstave SFZ z iných štadiónov, avšak aby mohol byť implementovaný do prešovských rozmerov, keďže tento štadión je umiestnený na existujúcom pozemku,“ vysvetlil prezident klubu.  

Najbližšie mimoriadne rokovanie mestského zastupiteľstva by malo byť už 13. mája a posledné slovo budú mať prešovskí poslanci. „Vyjadrujem nádej, že vedenie mesta má o problematiku záujem. Samozrejme si uvedomujeme, že na konci musí rozhodnúť zastupiteľstvo. Verím tomu, že keď bude ten materiál jasný a technicky bude dohoda medzi Tatranom a SFZ ako to má vyzerať, tak nakoniec vedenie mesta pripraví materiál, ktorý v zastupiteľstve prejde. Jednoznačné stanovisko Tatranu je, že bez súhlasu mesta do danej problematiky ísť nemáme záujem, ani nepôjdeme,“ vyjadril sa M. Remeta. „Ak je ochota, riešenie sa dá vždy nájsť,“ poznamenala A. Turčanová a J. Kováčik optimisticky dodal: „Verím, že ešte v tomto roku, alebo najneskôr na budúci rok sa začne s rekonštrukciou a bude veľmi rýchlo dokončená.“  

(ik), foto: Milan Grejták, MsÚ Prešov (na obrázku z rokovania zľava prezident SFZ Ján Kováčik, primátora Andrea Turčanová, predseda VsFZ Richard Havrilla a prezident 1. FC Tatran Prešov Miroslav Remeta) 

Zdieľať