29.september – Svetový deň srdca

Starajte sa o svoje srdce

     Svetový deň srdca, ktorý si pripomíname  29. septembra, upozorňuje na potrebu chrániť svoje srdce a vlastným pričinením predchádzať srdcovo-cievnym ochoreniam. Pred chorobami pohybovej sústavy sa môžeme chrániť fyzickou aktivitou a zdravou životosprávou. Správne nastavená liečba už existujúcich ochorení bráni ich ďalšiemu rozvoju, predlžuje život a zvyšuje jeho kvalitu. Hlavnou ideou  Svetového dňa srdca je zvýšiť verejné povedomie o rozpoznaní príznakov ochorení kardiovaskulárneho systému.

      Kardiovaskulárne ochorenia a cievne mozgové príhody si každý rok vyžiadajú 17,5 milióna ľudských životov, čo je rovnaný údaj, ako spôsobujú HIV/AIDS, tuberkulóza, diabetes mellitus, malária, všetky formy rakoviny a chronické respiračné ochorenia spolu. „Mnohí z nás si  neuvedomujú, že tieto skutočnosti, ako aj náš životný štýl a dedičnosť, prispievajú k riziku rozvoja kardio­vaskulárnych ochorení a cievnych mozgových príhod. Nikdy nie je príliš zavčasu ani príliš neskoro začať sa starať o svoje srdce,“ povedal Gabriel Kamenský, hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva pre odbor kardiológia.

    Pravidelná lekárska prehliadka môže  odhaliť skryté chyby telesného vývoja  – vrodené alebo získané – nedoliečením ochorení i zranení, užívaním zakázaných podporných prostriedkov alebo následkami nesprávnej životosprávy, preto by sme ju nemali odkladať.

Zdieľaj