Futbalový štadión bude na terajšej ploche B

Poslanci na 18.mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 4.apríla 2016 schválili 96,42 %-onou väčšinou podiel mesta Prešov na projekte rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalového štadióna v spoluúčasti s PSK a SFZ.

Klikni na priamy prenos zo zasadnutia

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu na svojom pravidelnom zasadnutí  5.4.2016 v Bratislave  okrem iného:

– vzal na vedomie informáciu o priebehu a realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov, v tejto súvislosti určil deň  30. máj 2016  za konečný termín na podpísanie zmluvy o spolupráci s mestami Prešov a Sereď.

Zdieľaj