Akadémia 1. FC Tatran Prešov dostala dotáciu od mesta

Mesto Prešov podporilo mládež

Mesto Prešov podporilo Akadémiu 1. FC Tatran Prešov finančnou dotáciou aj v roku 2018. Mládežníckej časti klubu pridelilo sumu vo výške 50, 183 eur.

Peniaze budú použité na porytie výdavkov súvisiacich s materiálno-technickým zabezpečením, so zdravotníckym zabezpečením, so zabezpečením súťaží, turnajov a sústredení a na všeobecný materiál. Aj vďaka týmto prostriedkom je možný ďalší rozvoj mladých talentov v prešovskej futbalovej akadémii.

Zdieľaj