Akreditácie novinárov na domáce zápasy 1. FC Tatran Prešov

Žiadosti na akreditácie pre novinárov a fotografov na domáce zápasy 1. FC Tatran Prešov v sezóne 2019/2020.

1. FC Tatran Prešov oznamuje, že novinári majú možnosť požiadať o akreditáciu na domáce zápasy 1. FC Tatran Prešov. Na najbližšie stretnutie klub prijíma žiadosti do soboty 10. augusta 2019 do 11.00 hod. Akreditácia bude platiť na všetky domáce zápasy 1. FC Tatran v sezóne 2019/2020. Novinári môžu požiadať o akreditáciu aj neskôr. Uzávierka bude vždy deň pred domácim stretnutím.

Požiadavky na akreditácie je potrebné poslať na e-mailovú adresu: miroslava.baranova@1fctatran.sk.

V žiadosti je potrebné uviesť tieto údaje:

– meno a priezvisko

– redakciu

– typ akreditácie (tlač, foto, rádio, TV)

– e-mailový a telefonický kontakt

Žiadosti odoslané po termíne nebudú akceptované.

Klub si vyhradzuje právo vyžiadať od žiadateľov predloženie mediálnej činnosti v oblasti športu.

O udelení/neudelení akreditácie budeme novinárov a fotografov informovať.

Vstup na štadión bude možný len cez sektor A, ktorý sa nachádza vpravo od VIP vstupu a je viditeľne označený.

Zdieľaj