Mesto Prešov podporilo Akadémiu 1. FC Tatran Prešov

Dotácia pre mládež

Mesto Prešov udelilo 1. FC Tatran Prešov dotáciu na podporu mládežníckych tímov.

Nenávratný finančný príspevok, ktorý mesto schválilo a pridelilo mládežníckej zložke klubu v roku 2019, predstavuje sumu 39 668 eur. Poskytnuté finančné prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov mládežníckej zložky športového klubu. Aj vďaka tejto dotácii sa môžu talenty v prešovskej futbalovej akadémii naďalej rozvíjať.

Zdieľaj