Mládežnícke súťaže sa nedohrajú

Dorastenci, žiaci, prípravka ani dievčatá z Akadémie 1. FC Tatran Prešove rozohrané súťaže v ročníku 2019/2020 pre pandémiu koronavírusu nedohrajú. Oficiálne stanovisko zverejnil Slovenský futbalový zväz.

Vzhľadom na vývoj krízovej situácie ohľadne koronavírusu COVID-19, aktuálne opatrenia ÚVZ SR a po dôkladnej analýze, navrhol TÚ SFZ v spolupráci s Oddelením riadenia súťaží SFZ a v súlade so Súťažným poriadkom Článok 7 „Zásady organizácie a riadenia súťaží“ – Odsek 6 „Riadiaci zväz je oprávnený zakázať organizovanie stretnutí s odôvodnením“, zakázať všetky súťaže mládeže, žien a dievčat riadené SFZ do konca súťažného ročníka 2019 / 2020. Jedná sa o nasledujúce súťaže: 1. LSD – U19, 1. LMD – U17, U16, 2. LSD – U19, 2. LMD – U17, 1. LSŽ – U15, U14, 1. LMŽ – U13, U12, Prípravka SFZ – U11, Prípravka SFZ – U10, Prípravka SFZ – U9, 1. liga Ženy, 2. liga ženy, Slovenský pohár ženy, 1. LD – WU19, 1. LŽ – WU15 a Prezidentský pohár. VV SFZ  tento návrh TÚ SFZ „per rollam“ hlasovaním a v súlade so SP Článkok 7 / Odsek 6 schválil a zakázal všetky súťaže mládeže, žien a dievčat, ktoré SFZ riadi.

TÚ SFZ svoj návrh zdôvodnil viacerými aspektmi. Najdôležitejším zo všetkých je pre zväz aspekt zdravia a možných zdravotných dopadov. Na záver TÚ SFZ v oficiálnej správe konštatoval, že „podrobná analýza všetkých spomenutých aspektov vedie k jednoznačnému záveru, aby sme súťaže prerušili, nedohrali a zároveň urobili všetko preto, aby sme boli schopní plnohodnotne začať nový súťažný ročník 2020/2021 čo najskôr. Predpokladaný termín začiatku jednotlivých súťaži TÚ SFZ navrhne po konzultácii s klubmi. Dôležitý bude samozrejme vývoj situácie ohľadom koronavírusu COVID-19.“

Od pondelka 1. júna 2020 bude pokračovať tréningový proces. Pred dvoma týždňami začali trénovať dorastenecké kategórie, žiaci z U15 aj dievčatá. Od pondelka sa k nim pridajú ďalšie kategórie.  Tréningový proces bude prebiehať podľa odporúčaní a za prísnych hygienických podmienok.

Zdieľaj