VEDÚCI A-MUŽSTVA

 • Jozef Vaňo
  1. FC TATRAN, a.s.
  Čapajevova 47
  Prešov
  080 01

 • Telefón: 0905 596 551

 • Email: jozef.vano@1fctatran.sk

 • www.1fctatran.sk

KOORDINÁTOR MLÁDEŽE

 • Štefan Mihálik
  1. FC Tatran,a.s.
  Čapajevova 47
  Prešov
  080 01

 • Telefón: 0905 792 132

 • Email: mladez@1fctatran.sk

 • www.1fctatran.sk

SEKRETARIÁT

 • Sekretariát
  1.FC Tatran,a.s.
  Čapajevova 47
  Prešov
  08001

 • Telefón: 0910809883

 • Fax: 051/748 18 43

 • Email: 1fctatran@1fctatran.sk

 • www.1fctatran.sk

SPRÁVCA-BEZP. MANAŽÉR-možnosť prenajatia umelej trávnatej plochy

 • František Vattai
  1. FC Tatran,a.s.
  Čapajevova 47
  Prešov
  080 01

 • Telefón: 0910 809 884

 • Email: frantisek.vattai@1fctatran.sk

 • www.1fctatran.sk