Pravidlá spracovania osobných údajov tu:

Návštevný poriadok podujatia na štadióne 1.FC Tatran Prešov

Futbalový klub 1. FC TATRAN PREŠOV, a.s., Čapajevova 47, 080 01 Prešov vydáva podľa zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov tento Návštevný poriadok športového podujatia, ktorý sa vzťahuje na futbalové stretnutia (ďalej len „podujatie“) organizované klubom 1. FC TATRAN PREŠOV, a.s. , v športovom zariadení futbalový štadión, Čapajevova 47, 080 01 Prešov (ďalej len „športové zariadenie“).
Účelom Návštevného poriadku športového podujatia je bezpečnosť, ochrana zdravia a majetku účastníkov podujatia a ochrana športového zariadenia a majetku, ktorým je športové zariadenie vybavené.
Návštevný poriadok športového podujatia určuje záväzné pravidlá správania sa účastníkov na podujatí.

Výtržníci u nás nie sú vítaní

Foto

Návštevný poriadok

Úplné znenie návštevného poriadku vo formáte PDF na stiahnutie

Organizačný poriadok

Úplné znenie organizačného poriadku vo formáte PDF na stiahnutie